Hlavná stránka Profil Ján Gejdoš

Gejdoš gallery
Profil Ivon Žírková

Žírková gallery
Kontakt
O Janovi

Mgr. art. JÁN GEJDOŠ
26. 04. 1976 Liptovský Mikuláš

ŽIJE A PRACUJE
Martin

ŠTÚDIUM

 • 1993 – 1995 SPŠKS, Hořice, odbor kamenosochárstvo (ČR)
 • 1995 – 1996 ŠUV, Bratislava, odbor kamenosochárstvo (Loviška)
 • 1996 VŠMU, Bratislava, odbor scénografia (A. Votava)
 • 1999 AŠP. Varšava, (POL) odbor sochárstvo, (A. Myjak)
 • 1997- 2001 VŠVU, Bratislava, odbor sochárstvo, (J. Meliš, P. Roller)

  AUTORSKÉ VÝSTAVY

 • 1999 Sochy , Varšava, (Pol), gal. Metro
 • 2002 Sochy , Bratislava, J&T,
 • 2002 Sochy , St. Smokovec, Tatranská galéria
 • 2003 Sochy, Svit gal. Križovatky
 • 2004 Premeny, ST. Smokovec, Tatranská galéria
 • 2005 Sochy, Praha (ČR), gal. J&T,

  KOLEKTÍVNE VÝSTAVY

 • 2003 Sochy, Poprad, Elektráreň,
 • 2004 Horyzonty, Komárno, gal. Bašta
 • 2006 Podstata vášne, Komárno, gal. Bašta
 • 2008 Extression la Reunion, Umelecká beseda, Bratislava
 • 2009 Universum focus , ŽSP, Žilina
 • 2010 Stretnutie, Montex, Rovinka pri Bratislave
 • 2011 Sochy River Gallery
 • 2012 Sochy River Gallery

 •  
  Hlavná stránka    |    Ján Gejdoš    |     Ivon Žírková    |    Kontakt
  Copyright © 2012  Richard PODOBA